Đưa Nghị quyết 35 vào cuộc sống

(eFinance Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020. Nhằm góp phần để các giải pháp của Chính phủ đi vào thực tiễn, Trung tâm Nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (TTNC BIDV) đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nghị quyết 35/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 là văn bản thể hiện sự đột phá về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhằm khắc phục với 4 thách thức, rào cản cơ bản của doanh nghiệp Việt Nam, đó là: (i) Hạn chế về công nghệ và khả năng cạnh tranh trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong bối cảnh hội nhập; (ii) Khó khăn và chưa thực sự bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực (vốn, công nghệ, lao động), đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; (iii) Bất cập về trình độ quản lý và chất lượng nguồn lao động; (iv) Tinh thần tự tôn dân tộc và tính gắn kết của doanh nghiệp Việt Nam chưa cao.  

So với những văn bản về hỗ trợ DN trước đó, Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 đã đưa ra những nguyên tắc đầy đủ và toàn diện hơn, những mục tiêu cao hơn và những giải pháp dài hạn, cụ thể hơn với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu về phát triển DN, từ đó tạo động lực quan trọng cho giai đoạn tăng tốc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Để khơi thông dòng vốn tín dụng cho DN và nền kinh tế, TTNC BIDV đề xuất NHNN cần sớm triển khai các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc giảm lãi suất. Điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc về mức 1%; điều chỉnh giảm tỷ lệ dữ trữ thanh khoản (theo Thông tư 36) từ mức ≤ 10% về mức ≤ 8%. Theo ước tính của TTNC BIDV, kế hoạch này nếu được thực hiện có thể tăng tín dụng cho nền kinh tế thêm khoảng 100.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh cơ chế, thủ tục tái cấp vốn/cấp bù lãi suất bao gồm cả cho vay cầm cố trái phiếu VAMC nhằm tăng hiệu quả quay vòng vốn; sớm hoàn thiện và ban hành Nghị định và cơ chế vận hành thị trường mua bán nợ, cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài có thể tham gia mua bán nợ.

TTNC BIDV cũng đề xuất Bộ Tài chính cần sớm hoàn thiện về pháp lý cho thành lập tổ chức định mức tín nhiệm, tổ chức xếp hạng trong nước; quy chế thành lập và hoạt động Trung tâm thông tin DN nhằm khuyến khích các DN phát hành trái phiếu chủ động; NHNN phối hợp với Bộ Tài chính sớm vận hành thị trường chứng khoán phái sinh trong năm 2016 nhằm tạo công cụ, môi trường cho các DN quản lý rủi ro tỷ giá, lãi suất. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ vốn hóa của thị trường chứng khoán (bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu) tương đương 80-100% GDP.

TTNC BIDV đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ ngành, DN.

Cụ thể về cải cách hành chính (CCHC), tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện CCHC và tăng cường giám sát từ các cơ quan thanh tra giám sát, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN, VCCI, các DN, tăng tính lan tỏa, hiệu quả CCHC; Các Bộ ngành xây dựng đề án/phương án định lượng về CCHC như giảm tiếp bao nhiêu % số TTHC, số ngày giờ; Bộ tư pháp phối hợp với các Bộ ngành thường xuyên tổ chức các Hội thảo, tổng kết đánh giá về CCHC và ứng dụng CNTT trong CCHC, đơn giản hóa TTHC; Đề xuất đổi mới quy trình ban hành văn bản dưới Luật theo hướng cụ thể hơn và hạn chế tối đa sự chồng chéo.

Về mô hình tách bạch giữa chức năng quản lý/giám sát và chức năng sở hữu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính phối hợp với Bộ Nội Vụ  đề xuất phát huy vai trò của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong việc đại diện chủ sở hữu, thực hiện chức năng sở hữu tại các DNNN đồng thời sớm trở thành một tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp của Chính phủ. 

Bên cạnh đó cần hỗ trợ DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. VCCI, Hiệp hội DN Việt Nam phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ KHCN kết nối với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGOs), Hội nghị khởi nghiệp toàn cầu (GEC) trong việc tư vấn, hỗ trợ thành lập, tổ chức, vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp và kết nối mạng lưới khởi nghiệp quốc gia với mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu. Ngoài ra,) VCCI phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và truyền thông và các Trường Đại học tăng cường các hình thức tuyên truyền về mô hình “Thanh niên khởi nghiệp”, đặc biệt là thanh niên nông thôn; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp thường niên (học tập kinh nghiệm của Đài Loan, Isarel…); Bộ KHCN phối hợp với Bộ tài chính nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp công tư (PPP) trong đầu tư phát triển KHCN như: mua kết quả nghiên cứu; chuyển giao/mua công nghệ; thuê các chuyên gia, với mức lương thưởng thỏa đáng; hỗ trợ vốn đối ứng các dự án quốc tế về khoa học và công nghệ...

(T.N)