Dừng miễn thuế nhập khẩu hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới

Tại Nghị quyết chính phủ tháng 8/2014, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dừng thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác đối với hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương sửa đổi các quy định liên quan tại Điều 5 Nghị định số87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Quyết định số254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ để dừng thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) đối với hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Đồng thời, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và năng suất lao động, phấn đấu sản xuất vượt kế hoạch đối với các ngành có tiềm năng lợi thế. Bộ Công Thường cần tích cực triển khai thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nhằm tăng tổng cầu trong nước và tập trung kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

(Thanh Huyền)