Giải quyết kinh phí phát sinh dự án QL1

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết việc phát sinh kinh phí trong công tác giải phóng mặt bằng công trình mở rộng Quốc lộ (QL1) trên địa bàn tỉnh Bình Định. Dự án QL1 đoạn Km1212+400-Km1265 đầu tư theo hình thức BOT dự kiến hoàn thành tháng 9/2015. Tuy nhiên trong quá trình thi công, Dự án còn vướng mắc 58 hộ dân nằm xen kẹp giữa hành lang an toàn đường sắt và đường bộ chưa di dời do khó khăn nguồn vốn.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đồng thời cũng cần phải di dời hệ thống cấp nước sạch do Công ty cấp thoát nước Bình Định quản lý. Theo quy định hiện hành, việc di dời hệ thống cấp nước sạch thuộc trách nhiệm của Công ty cấp thoát nước Bình Định, tuy nhiên theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, do nguồn vốn vay của dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch chưa trả nợ xong nên Công ty không có nguồn để thực hiện di dời, gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án QL1.

Để giải quyết vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương bổ sung di dời 58 hộ dân xen kẹp giữa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và di dời hệ thống cấp nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Bình Định quản lý vào các dự án mở rộng QL1 tương ứng trên địa bàn tỉnh Bình Định (sử dụng kinh phí các dự án mở rộng Quốc lộ 1 tương ứng để thực hiện).

Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành; kịp thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh về nguồn vốn (nếu có) trong quá trình thực hiện.

(NQ)