Giao vốn thực hiện di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc giao vốn đầu tư thực hiện Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La từ nguồn vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ số tiền 2.909,746 tỷ đồng, trong đó giao cho: Sơn La 2.052 tỷ đồng, Điện Biên 675 tỷ đồng, Lai Châu 182,746 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương chuyển số vốn trên sang Ngân hàng phát triển Việt Nam để giao cho các địa phương thực hiện Dự án theo đúng quy định. UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chịu trách nhiệm phân bổ chi tiết số vốn cho các dự án thành phần theo đúng quy định, gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giám sát thực hiện và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; quản lý, sử dụng vốn được giao đúng mục đích, thực hiện đúng các quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn cho phần ngân sách nhà nước để bổ sung số vốn còn thiếu thực hiện Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La theo Quyết định số 2009/2013/QĐ-TTg ngày 04/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

(NQ)