Giữ nguyên quy mô tổng thể khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ đối với các dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, quy mô tổng thể của 2 dự án này sẽ được giữ nguyên, tập trung rà soát các dự án thành phần để phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Ảnh minh họa: nguồn Internet.Ảnh minh họa: nguồn Internet.

Về nguồn vốn, coi giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho hai Khu ĐHQGHN và Công nghệ cao Hòa Lạc là nhiệm vụ trọng điểm cần được ưu tiên bố trí vốn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán tổng nhu cầu vốn, trên cơ sở đó cân đối các nguồn vốn, ưu tiên bố trí vốn tối đa trong năm 2014 và hai năm 2015, 2016 để bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án ODA ưu tiên và một phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án ĐHQGHN và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Thủ tướng yêu cầu xem xét, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình, dự án trong nội khu. Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương các nhà đầu tư được ứng vốn giải phóng mặt bằng phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, để chủ động cho địa phương và các Ban Quản lý Dự án, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án trong phạm vi tổng mức vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong từng ngành, lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho phép thực hiện các cơ chế đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc xác định mốc thời điểm thu hồi đất, chủ sử dụng đất, tài sản và hồ sơ quản lý đất đai hiện có làm căn cứ lập phương án bồi thường.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Ban Quản lý Dự án, chủ động tổ chức xem xét, lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng hạ tầng; điều chỉnh thời gian khởi công và tiến độ của các dự án do bị chậm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định.

Thanh tra Chính phủ xem xét, xử lý các kiến nghị của địa phương và các Bộ, cơ quan có liên quan để có hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy các cơ quan thực hiện nhiệm vụ, sớm hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai các Dự án theo yêu cầu. Hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra kéo dài trong thời gian đang tập trung giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền địa phương, tiếp tục hỗ trợ các Dự án ĐHQGHN và Khu Công nghệ cao tại Hòa Lạc, tăng cường bộ máy thực hiện giải phóng mặt bằng, tập trung đẩy nhanh việc xây dựng các khu tái định cư, khu đất dịch vụ. Thủ tướng yêu cần cần đặc biệt tập trung, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án ưu tiên tiên bàn giao cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chậm nhất vào tháng 3/2015.

(Thanh Huyền)