Hải Dương đứng đầu thu hút FDI từ Hồng Kông

(eFinance Online) - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, Hải Dương là tỉnh đứng đầu trong các tỉnh, thành phố về thu hút FDI từ các nhà đầu tư Hồng Kông với 38 dự án và 3,08 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 19,3% tổng vốn đầu tư của Hồng Kông tại Việt Nam).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, lũy kế đến tháng 4 năm 2016, Hồng Kông xếp thứ 6/114 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam với 1018 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 16 tỷ USD. Quy mô vốn FDI của Hồng Kông khoảng 15,6 triệu USD/dự án, cao hơn bình quân vốn/dự án FDI nói chung vào Việt Nam.
Hiện nay, các nhà đầu tư Hồng Kông đã đầu tư vào 17/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. Đa phần các dự án của Hồng Kông tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 502 dự án và 7,6 tỷ USD tổng vốn đầu tư, chiếm 49% tổng số dự án và 47,5% tổng vốn đăng ký của Hồng Kông tại Việt Nam. Ngành sản xuất điện đứng thứ hai với chỉ 4 dự án và 2,65 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư của Hồng Kông tại Việt Nam). Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 47 dự án và 2,46 tỷ USD tổng vốn đầu tư (chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư của Hồng Kông tại Việt Nam).

    Tỉnh Hải Dương đứng đầu trong các tỉnh, thành phố về thu hút FDI từ các nhà đầu tư Hồng Kông với 38 dự án và 3,08 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 19,3% tổng vốn đầu tư của Hồng Kông tại Việt Nam). Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án với 362 dự án, và  đứng thứ hai về tổng vốn đầu tư với 2,33 tỷ USD tại Việt Nam (chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư của Hồng Kông tại Việt Nam). Tỉnh Khánh Hòa đứng thứ ba với 9 dự án và 1,3 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 8,2% tổng vốn đầu tư của Hồng Kông tại Việt Nam). Tiếp theo lần lượt là các tỉnh, thành phố như Bình Dương, Quảng Ninh, Hà Nội...

    Trong 4 tháng đầu năm 2016, Hồng Kông đã đầu tư 34 dự án mới (vốn đăng ký cấp mới là 195,63 triệu USD) và có 21 lượt tăng vốn ( vốn đăng ký tăng thêm là 160,7 triệu USD), tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 356,3 triệu USD, đứng thứ 6 trong 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI tại Việt Nam.

    Trong thời gian tới, cần có các biện pháp xúc tiến đầu tư thích hợp để thu hút hơn nữa các nhà đầu tư Hồng Kông đầu tư vào các lĩnh vực có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

    (T.N)