Hải quan Quảng Ngãi triển khai các chương trình hiện đại hoá

Dù không phải là đơn vị được ưu tiên triển khai công tác cải cách, hiện đại hoá, nhưng thời gian qua, Hải quan Quảng Ngãi đã luôn chủ động triển khai nhiều chương trình kế hoạch ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thống nhất về nhận thức

Đánh giá về kết quả thực hiện cải cách, hiện đại hoá hải quan giai đoạn 2003 - 2007 tại đơn vị, ông Huỳnh Văn Cần - Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ngãi cho biết, ngoài việc triển khai thành công một số chương trình ứng dụng phục vụ hiệu quả cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, điểm nổi bật nhất trong công tác cải cách, hiện đại hoá hải quan thời gian qua là đã thống nhất được nhận thức của toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị về tầm quan trọng của hiện đại hoá.    

Để có được điều này, trong sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Đảng và các cuộc họp giao ban hàng tháng, đơn vị thường đưa nội dung cải cách, phát triển và hiện đại hoá hải quan vào quán triệt và triển khai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, đã giúp quán triệt đến từng cán bộ lãnh đạo các cấp, từng đảng viên, công chức tinh thần tận tâm, tận trí, tận lực, tự giác thực hiện tốt phương châm hành động của ngành là “Thuận lợi - Tận tụy - Chính xác”.

Đặc biệt, từ khi có Quyết định 810/QĐ-BTC ngày 16/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan giai đoạn 2004 - 2006” và Chương trình hành động số 4719 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Quảng Ngãi đã tiến hành rà soát, đánh giá về thực trạng trình độ của đội ngũ cán bộ công chức trong đơn vị để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cũng như khả năng sử dụng các thiết bị quản lý hải quan hiện đại. Từ đó, Cục đã quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn các cấp cho đơn vị, quan tâm đưa vào quy hoạch những cán bộ trẻ, có phẩm chất chính trị tốt, được đào tạo bài bản, có khả năng chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn đội ngũ cán bộ kế cận.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ngãi, cho đến nay, đội ngũ cán bộ công chức trong toàn Cục có thể sẵn sàng đảm nhận được công tác hiện đại hoá theo lộ trình của ngành Hải quan đến năm 2010 và các năm tiếp theo.

Các chương trình ứng dụng phát huy hiệu quả

Ngoài việc triển khai tốt các chương trình ứng dụng phục vụ cho hoạt động chuyên môn do Tổng cục Hải quan cung cấp như: phần mềm quản lý loại hình  nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (NLXXK); gia công; thống kê kim ngạch, thuế; thống kê tập trung…, Hải quan Quảng Ngãi còn chủ động triển khai thêm nhiều chương trình ứng dụng khác mang lại hiệu quả, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Trong đó đáng lưu ý là việc xây dựng website tư vấn trực tuyến cho doanh nghiệp từ năm 2004 và triển khai khai báo hải quan từ xa đối với 100% tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu từ tháng 10/2007.

Theo ông Lê Văn Quang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ngãi, thông qua trang web, đơn vị có thể giải đáp những thắc mắc trực tuyến cho các doanh nghiệp, không chỉ doanh nghiệp đóng trên địa bàn mà còn cả các doanh nghiệp trên khắp đất nước, thậm chí còn có cả doanh nhân nước ngoài. Nội dung tư vấn tập trung vào các văn bản về pháp luật hải quan, các chính sách, thủ tục, thuế xuất nhập khẩu, đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc giải quyết kịp thời các vướng mắc thông qua mục trao đổi thông tin.

Ngoài ra, website còn xây dựng chương trình hiển thị lịch làm việc và thông báo các văn bản hiện hành được tích hợp chung với phần mềm Net.Office; xây dựng phần mềm hỗ trợ cho việc báo cáo tuần, tháng trên cơ sở dữ liệu dùng chung của từng Chi cục và Cục. Để duy trì website này, đơn vị đã thành lập riêng một Tổ Biên tập website và đây được coi là một phần trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Đối với khai báo hải quan từ xa, Cục Hải quan Quảng Ngãi triển khai chính thức từ ngày 22/10/2007 cho 2 Chi cục Hải quan trực thuộc thông qua hai hình thức khai báo: Khai báo qua website trên mục khai báo điện tử và tại phòng khai cho các loại hình xuất nhập khẩu như NLXXK, gia công, kinh doanh, tạm nhập tái xuất. Chương trình khai hải quan qua mạng đã mang lại nhiều lợi ích cho cả Hải quan lẫn doanh nghiệp, giảm bớt thời gian và nhân lực trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Đến nay đã có 100% số lượng doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu trên địa bàn thực hiện khai hải quan qua mạng.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Cục Hải quan Quảng Ngãi trong công tác cải cách, hiện đại hoá chính là đội ngũ cán bộ công chức mỏng, phần lớn phải làm kiêm nhiệm. Chính vì thế, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, bộ phận chuyên trách công tác hiện đại hoá hiện nay chỉ là kiêm nhiệm, chưa bố trí được cán bộ làm chuyên trách do quá thiếu biên chế. Ngoài ra còn phải kể đến trang thiết bị phục vụ công tác và cơ sở vật chất của Cục còn thiếu thốn nhiều.

Dẫu sao, Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ngãi vẫn khẳng định, những kết quả đạt được của các chương trình, kế hoạch hiện đại hoá tại đơn vị trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để hải quan Quảng Ngãi xây dựng, triển khai kế hoạch cải cách, hiện đại hoá Hải quan Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010.

(Theo Báo Hải quan)