Hàn Quốc giới thiệu mô hình Thư viện 2.0 tại Việt Nam

Thư viện 2.0 là mô hình thư viện hiện đại được ứng dụng rộng rãi trong các thư viện điện tử tiên tiến tại Hàn Quốc.
Hàn Quốc giới thiệu mô hình Thư viện 2.0 tại Việt Nam

Mô hình này vừa được giới thiệu tại hội thảo với chủ đề “Thư viện 2.0 và Quản lý tri thức trong xã hội thông tin” do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Thư viện Nowon Hàn Quốc tổ chức nhằm trao đổi những vấn đề về hiện trạng phát triển của thông tin - truyền thông giữa hai nước Việt Hàn và đánh giá vai trò của nền tri thức mới trong xã hội thông tin hướng tới việc chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước.

Đây là mô hình khẳng định vị thế mới của người sử dụng thông tin với khả năng vừa sử dụng, vừa sản xuất và xây dựng nên cấu trúc cơ sở dữ liệu thông tin.

Nói về mô hình Thư viện 2.0, GS.T.S. Park, Mi-Young, - Giám đốc Thư viện Nowon Hàn Quốc, khẳng định: “Đây cũng chính là nhân tố khẳng định vai trò của phương tiện thông tin truyền thông trong xã hội, đồng thời cũng nhấn mạnh vai trò của người sử dụng thông tin đối với sự tồn tại, phát triển của Hệ thống Thông tin thư viện”.

(Theo VNMedia)