Hỗ trợ Bình Thuận 21,864 tỷ đồng xây dựng chợ Phú Long

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ tỉnh Bình Thuận số tiền 21,864 tỷ đồng từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận để xây dựng chợ  Phú Long mới.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc hỗ trợ vốn di dời chợ Phú Long để thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ tỉnh Bình Thuận số tiền 21,864 tỷ đồng từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận để xây dựng chợ Phú Long mới như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Trong đó bao gồm 4,625 tỷ đồng đã được Bộ Giao thông vận tải chi trả cho Tỉnh thực hiện đền bù, hỗ trợ di dời chợ Phú Long cũ.

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc di dời chợ Phú Long đã thực hiện hơn 16 tháng nhưng đến nay các tiểu thương vẫn đang phải kinh doanh ở khu chợ tạm ngày càng bị hư hỏng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, mua bán và gây bức xúc cho người dân, do vậy việc xây dựng chợ mới là rất cấp bách.

(Thanh Huyền)