Hoàn thiện quy định cam kết phát triển dự án điện

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện đầu tư theo hình thức BOO và hình thức Hợp đồng BOT không thực hiện đúng tiến độ cam kết.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo thông báo kết luận, trong những năm vừa qua, ngành Điện nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, cơ bản bảo đảm cung ứng điện cho phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhiều dự án đầu tư xây dựng nguồn điện chậm tiến độ, đặc biệt là trong khâu chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.

Do đó, quy định về cam kết phát triển dự án là biện pháp cần thiết nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành Điện kiểm soát tốt hơn việc thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án, qua đó giúp nâng cao sự chủ động trong công tác bảo đảm an ninh cung ứng điện. Để tăng cường sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án nguồn điện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương khẩn trương rà soát quy định hiện hành để ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật của Bộ quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nguồn điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án theo hướng: Bổ sung rõ trách nhiệm của các nhà đầu tư được giao quyền phát triển dự án nguồn điện cũng như của các cơ quan nhà nước liên quan. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng các cam kết, kéo dài thời gian gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án, kiên quyết thực hiện biện pháp thu hồi dự án để giao cho nhà đầu tư khác.

(NQ)