Hội nghị cạnh tranh ASEAN lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Việt Nam

Hội nghị cạnh tranh ASEAN lần thứ 5 với chủ đề “Thúc đẩy thực thi luật và chính sách cạnh tranh hậu 2015: Diễn biến, Cơ hội và Thách thức” do Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức sẽ diễn ra tại TP.HCM trong 2 ngày 4,5/6/2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hội nghị cạnh tranh ASEAN là sáng kiến của Nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN (AEGC), được tổ chức từ năm 2011 tại Indonesia như là sự kiện thường niên của Nhóm tạo điều kiện cho đại diện của không chỉ các cơ quan quản lý cạnh tranh, cộng đồng doanh nghiệp, giới nghiên cứu đến từ khu vực mà còn có cả đại diện của các cơ quan cạnh tranh phát triển trên thế giới, mạng lưới quốc tế về cạnh tranh tham dự và chia sẻ về các vấn đề mang tính thời sự, thiết thực về cạnh tranh trong ASEAN.

Năm 2015 đánh dấu mốc quan trọng khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực ngày càng sâu rộng. Thực hiện các cam kết về cạnh tranh trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC Blueprint 2009), cho tới thời điểm này có 7 nước thành viên ASEAN đã ban hành Luật cạnh tranh trong đó 6 nước đã thành lập cơ quan cạnh tranh.

Đây chính là thời điểm để các thành viên nhìn nhận những nỗ lực của AEGC trong thời gian vừa qua; tìm kiếm cơ hội và đối phó thách thức của ASEAN trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả thực thi cạnh tranh và xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh trong khu vực. Xuất phát từ những mục tiêu trên, tại Hội nghị lần này, đại diện cơ quan cạnh tranh, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và hiệp hội trong khu vực ASEAN sẽ tập trung thảo luận các chủ đề như: tổng quan về cạnh tranh tại ASEAN và các phương thức nhằm xây dựng một ASEAN hiểu biết về cạnh tranh. 

Đồng thời, hội nghị sẽ thảo luận những biện pháp nhằm đảm bảo tính trung lập trong thực thi pháp luật cạnh tranh: Duy trì môi trường cạnh tranh bình đẳng cho cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân; triển vọng xây dựng mạng lưới nghiên cứu về cạnh tranh tại khu vực ASEAN; định hướng hợp tác thực thi pháp luật cạnh tranh tại khu vực ASEAN.

(Thanh Huyền)