Hơn 17 tỷ đồng thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 17.687 triệu đồng làm kinh phí chi trả tiền thưởng, tiền chế độ chính sách đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 17.687 triệu đồng cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chi trả tiền thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đã đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới năm 2013 và chi trả chế độ chính sách đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên năm 2014.

Số kinh phí trên được trích từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách Trung ương năm 2014. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung theo quy định.

(Thanh Huyền)