IBM cung cấp quyền sử dụng miễn phí hơn 150 chuẩn phần mềm

Theo IBM Việt Nam, ngày 12/7/2007, IBM đã tuyên bố đang cung cấp quyền sử dụng toàn cầu vĩnh viễn cho một số quyền sở hữu trí tuệ cần thiết cho việc ứng dụng hơn 150 tiêu chuẩn được thiết kế để giúp phần mềm hoạt động tương thích hơn.

Một kết quả khả thi từ cam kết này đối với cộng đồng thương mại và nguồn mở là nó sẽ giúp các thiết bị và phần mềm tin học tương thích với nhau. Bước tiến được IBM tin tưởng là mang tầm vóc lớn nhất trong lĩnh vực này, cũng được triển khai để thúc đẩy sức sáng tạo và đổi mới trong ngành, đồng thời ngăn ngừa các tranh chấp liên quan.

Các chi tiết kỹ thuật và nguyên tắc phần mềm bao hàm trong cam kết hỗ trợ các tiêu chuẩn của ngành, ví dụ như những phần việc được phản ánh trong các dịch vụ trang Web: lập trình, giao dịch và trao đổi dữ liệu trên mạng Internet và trang Web. Những công việc này thường đang, hoặc sẽ thuộc sự quản lý của các nhóm tiêu chuẩn như World Wide Web Consortium và OASIS.

Ông Bob Sutor, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Nguồn mở và Tiêu chuẩn của IBM cho biết: “IBM đang gửi đi thông điệp rằng sự đổi mới, sáng tạo và sự phát triển của ngành CNTT đang diễn ra trong một môi trường mở và cộng tác. Người sử dụng sẽ chọn lựa những công nghệ mới nếu họ biết mình có thể tìm thấy công nghệ đó trong nhiều sản phẩm tương thích từ các nhà cung cấp khác nhau. Chúng tôi cho rằng khách hàng sẽ thích sự đảm bảo mới này cho các chuẩn mở mà trước kia họ đã bị lệ thuộc”.

Cam kết của IBM không chỉ dành cho các nhà phân phối, các nhà phát triển hay sản xuất phần mềm đang áp dụng những chi tiết kỹ thuật liên quan, mà còn mở rộng cho khách hàng và mọi người sử dụng thông thường.

Theo Vnmedia