ITIC và VTCA hợp tác nâng cao vai trò cầu nối giữa NNT và cơ quan thuế

(eFinance Online) - Ngày 25/7 tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) và Trung tâm Thuế và đầu tư quốc tế (ITIC) đã ký một thỏa thuận hợp tác về chương trình liên kết tại Việt Nam và các nước ASEAN, nhằm thúc đẩy nghiên cứu chung và thực hiện đào tạo với tư cách là các tổ chức phi chính phủ.
ITIC và VTCA hợp tác nâng cao vai trò cầu nối giữa NNT và cơ quan thuế

Theo đó, VTCA và ITIC sẽ phối hợp tổ chức chương trình đào tạo như các cuộc hội thảo, hội nghị, tập hợp các chuyên gia, các bên liên quan trong khu vực công của Việt Nam và người nộp thuế.

Gần đây, VTCA, VCCI và ITIC đã tổ chức hội thảo thuế tiêu thụ đặc biệt thành công tại Hà Nội, đó sẽ là mô hình cho sự hợp tác trong tương lai. Ngoài ra, hai bên còn tiến hành nghiên cứu chung và xuất bản một loạt các ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực thực hành tốt chính sách thuế và cải cách quản lý thuế. 

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch VTCA cho biết, điểm quan trọng là ITIC và VTCA sẽ hợp tác để phát triển các chính sách thuế và các chương trình xây dựng năng lực quản lý cho các nhà quản lý Việt Nam và ASEAN dựa trên lợi ích và nhu cầu của họ.

ITIC là một tổ chức phi lợi nhuận nghên cứu và đào tạo độc lập, được thành lập vào năm 1993 để thúc đẩy cải cách thuế và các sáng kiến công tư để cải thiện môi trường đầu tư trong quá trình chuyển đổi tại các nước đang phát triển.
(T.H)