Juniper thực hiện chuyển đổi nhanh chứng chỉ định tuyến doanh nghiệp

Theo Juniper Việt Nam, ngày 12/7, Juniper Networks đã giới thiệu “Chương trình chuyển đổi nhanh chứng chỉ định tuyến doanh nghiệp – JUNOS” tại châu Á – Thái Bình Dương. Chương trình này sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, cho phép các chuyên gia đã đạt chứng chỉ định tuyến của Cisco cũng được cấp chứng chỉ hệ điều hành định tuyến của Juniper Networks – JUNOS mà không phải mất thêm chi phí.

Chương trình này là một cơ hội cho các chuyên gia mạng đã đạt các chứng chỉ CCNA, CCNP và CCIE của Cisco nhận được các chứng chỉ sau của Juniper: Chứng chỉ Vận hành Bộ định tuyến của Juniper Networks trong doanh nghiệp (OJRE); Chứng chỉ định tuyến tiên tiến của Juniper Networks trong doanh nghiệp (AJRE); và Chứng chỉ cộng tác Internet trong định tuyến doanh nghiệp của Juniper Networks (JNCIA-ER).

Theo Vnmedia