Kết nối liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ trước ngày 1/8

(eFinance Online) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 4075/VPCP-HC gửi 15 bộ, cơ quan về việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đến nay, Văn phòng Chính phủ đã kết nối, liên thông văn bản điện tử với 8 bộ, ngành và 55 Ủy ban nhân dân cá ctirnh, thành phố trực thuộc trung ương qua trục liên thông Chính phủ.

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ trên, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ thông qua trục liên thông Chính phủ trước ngày 1/8/2016.

Danh sách 15 bộ, cơ quan kèm theo công văn trên gồm: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. 

(T.H)