Khẩn trương báo cáo dự án Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Dự án xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long có liên quan chặt chẽ với quy mô, tiến độ của các dự án nhà máy điện trong khu vực, liên quan đến nhiều dự án hạ tầng do nhiều chủ đầu tư thực hiện: Cảng và các đê chắn sóng của Trung tâm điện lực Duyên Hải, dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu… Việc phối hợp phát triển đồng bộ giữa các dự án rất quan trọng.

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long,

Cụ thể, Bộ Công Thương cần phải chủ trì chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định; chuẩn bị Hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư phát triển Dự án theo hình thức đối tác công tư quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Dự án sẽ hoàn trả kinh phí trong quá trình chuẩn bị Dự án và các chi phí có liên quan khác của TKV.

Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị tư vấn, các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam (PVN), Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát, cung cấp cho TKV và Tư vấn lập Dự án các thông tin cần thiết liên quan đến các dự án nhà máy điện than khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo đề nghị của đơn vị Tư vấn.

Ngoài các dự án đã đưa vào vận hành và đang xây dựng tại các Trung tâm Điện lực, Bộ Công Thương cần nghiên cứu năng lực vận chuyển của các tuyến đường thủy qua cửa Định An, kênh Quan Chánh Bố, làm rõ khả năng cung cấp than cho các dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3, Long Phú 3 để có phương án thay thế trường hợp việc cung cấp than không khả thi.

Đồng thời, Bộ Công Thương cần chỉ đạo các Tập đoàn: EVN, PVN phối hợp để thống nhất phương án sử dụng các cảng than tại Trung tâm Điện lực: Vĩnh Tân, Duyên Hải để trung chuyển, cung cấp than cho các nhà máy điện: Long Phú 1, Sông Hậu 1 trong thời gian Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long chưa vào vận hành.

(Thanh Huyền)