Kho bạc Nhà nước cam kết bảo hộ quyền tác giả đối với máy tính

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết đã có một số công văn chỉ đạo, hướng dẫn các KBNN trực thuộc từng bước loại bỏ các phần mềm không có bản quyền, do các cá nhân tự cài đặt.

Phần mềm sử dụng tại KBNN đều có bản quyền. Ảnh: Kim HoaPhần mềm sử dụng tại KBNN đều có bản quyền. Ảnh: Kim Hoa

Bên cạnh đó, hàng năm, KBNN đều lập dự toán ngân sách trình Bộ Tài chính phê duyệt, trong đó có hạng mục bản quyền phần mềm máy tính. Tất cả các thiết bị tin học gồm phần mềm hệ điều hành, phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm diệt virút đều được KBNN mua có bản quyền. KBNN cũng đang tiếp tục lập dự toán cập nhật phần mềm 3 năm tiếp theo và trang bị đến cấp huyện.

Ngoài ra, KBNN sẽ có kế hoạch cụ thể xử lý từng bước các chương trình máy tính không có bản quyền hợp pháp trong toàn hệ thống. Tại cơ quan KBNN, các phần mềm đang sử dụng đều có bản quyền hoặc phần mềm mã nguồn mở. Đối với các đơn vị trực thuộc, KBNN sẽ bố trí ngân sách để mua phần mềm có bản quyền song song với việc khuyến khích và hướng dẫn sử dụng các phần mềm mã nguồn mở như: Linux, Open Office, Unikey...

(Kim Hoa)