Kiểm tra SWI/SSI tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá và kiểm tra "một cửa, một lần dừng" (SWI/SSI) tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen - sa - vẳn.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ngày 6/2/2015, tại cửa khẩu quốc tế Đen - sa - vẳn, tỉnh Sa-van-na-khét của Lào, Bộ Ngoại giao nước Việt Nam và Lào, cùng UBND tỉnh Quảng Trị và Chính quyền tỉnh Sa-van-na-khét đã phối hợp đồng tổ chức Lễ khai trương chính thức triển khai kiểm tra SWI/SSI tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen - sa - vẳn.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng, không chỉ khẳng định quyết tâm của Chính phủ hai nước Việt - Lào trong thúc đẩy kết nối, giảm thiểu các rào cản mềm về thủ tục, cơ chế chính sách, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và giao thương qua biên giới, mà còn góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của hai nước.

Lần đầu tiên mô hình kiểm tra SWI/SSI được thực hiện tại một cặp cửa khẩu giữa biên giới hai nước trong khu vực Mê Công nói riêng và giữa các nước ASEAN nói chung, góp phần thúc đẩy các nước khác trong tiểu vùng Mê Công mở rộng sớm triển khai các cam kết về tạo thuận lợi cho giao thương qua biên giới. Đây cũng là kinh nghiệm tốt để các Bộ, ngành của ta triển khai mô hình kiểm tra này cho các cặp cửa khẩu quốc tế khác.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, cần phải đánh giá toàn diện và đầy đủ. Qua đánh giá của một số cơ quan chức năng cho thấy việc triển khai SWI/SSI cũng cần tiếp tục giải quyết một số việc như tiếp tục tiến hành sửa chữa; tiếp tục đơn giản hóa, hài hòa hóa quy định; tăng cường biên chế cán bộ của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu...

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao UBND tỉnh Quảng trị (đầu mối Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm tra SWI/SSI) chỉ đạo và giám sát việc triển khai kiểm tra SWI/SSI tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường  hợp vượt thẩm quyền.

Đồng thời, tỉnh cũng cần tiếp tục tiến hành sửa chữa, cải tạo Nhà liên hợp phục vụ cho kiểm tra chung xuất nhập khẩu hàng hóa trong triển khai kiểm tra SWI/SSI tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan đề xuất số lượng biên chế công chức cần thiết để triển khai hiệu quả kiểm tra SWI/SSI tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen - sa - vẳn.

Bộ Giao thông Vận tải được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp tục vận động ADB quan tâm hỗ trợ triển khai các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới (GMS-CBTA), trong đó hỗ trợ nghiên cứu đánh giá mô hình kiểm tra SWI/SSI tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen -sa- vẳn.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm trao đổi với phía Lào thống nhất các mẫu Tờ khai và mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế, động thực vật, quy trình kiểm tra và thủ tục kiểm dịch động thực vật giữa hai nước tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen - sa - vẳn.

(Thanh Huyền)