Lãnh đạo các nước TPP ra tuyên bố chung

Hôm nay (18/11), các nhà Lãnh đạo của Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, Hoa Kỳ và Việt Nam gặp nhau để đánh dấu việc kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Dưới đây là nội dung tuyên bố chung của Lãnh đạo các nước TPP sau cuộc họp Lãnh đạo các nước TPP vừa diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Manila, Philippines.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hôm nay,  sau hơn 5 năm đàm phán, các Bộ trưởng và các Đoàn đàm phán đã đạt được mục tiêu đề ra vào năm 2011, đó là, thiết lập một Hiệp định khu vực toàn diện và cân bằng - một Hiệp định trải dài khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm 3 lục địa và tạo ra một thị trường rộng lớn với 800 triệu dân.

Thông qua việc xây dựng các quy tắc thương mại tiêu chuẩn cao để hỗ trợ các hoạt động giao thương trong thế kỷ 21 và thực hiện tự do hóa thương mại và đầu tư đầy tham vọng, Hiệp định TPP sẽ củng cố và mở rộng các mối liên kết cùng có lợi giữa các nền kinh tế TPP; tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu của các thành viên, hỗ trợ tạo công ăn việc làm và cơ hội mới cho giới trẻ; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển cũng như hỗ trợ cải cách và xóa đói giảm nghèo, đồng thời đảm bảo những lợi ích tốt nhất cho người dân.

Toàn văn Hiệp định TPP đã sẵn sàng cho việc rà soát và xem xét trước khi được ký kết. Các Bộ trưởng và Đoàn đàm phán mong sắp tới sẽ ký kết để nhanh chóng xem xét và thông qua Hiệp định TPP theo đúng thủ tục nội bộ ở mỗi nước thành viên. Tiếp đó, các nước sẽ tập trung thực thi đầy đủ Hiệp định để những người tiêu dùng, những người công nhân, nông dân và các doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, có thể gặt hái các lợi ích của Hiệp định càng sớm càng tốt cũng như được hưởng một tương lai tốt đẹp hơn mà Hiệp định TPP đem lại.

Song song với việc tập trung vào phê chuẩn và thực thi kết quả đàm phán, các nước TPP cũng chú ý tới sự quan tâm của các nền kinh tế trong khu vực. Sự quan tâm này khẳng định rằng, thông qua Hiệp định TPP, các nước tham gia TPP đang tạo ra một mô hình mới và hấp dẫn cho hoạt động trao đổi thương mại tại một trong những khu vực tăng trưởng nhanh và năng động nhất thế giới.

(PV)