Mới chỉ có 40% đối tượng cận nghèo tham gia BHYT

Một thực tế nổi lên là một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có tỷ lệ thấp, nhất là đối tượng cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống dưới trung bình, người lao động thuộc doanh nghiệp tư nhân và nhóm đối tượng tham gia tự nguyện…

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” vào hôm qua 4/3. Theo Báo cáo và ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đến hết năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế đã cơ bản được ban hành, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện Luật đồng bộ.

Đến cuối tháng 2/2015 đã có 45/63 tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai Luật Bảo hiểm y tế. Cùng với đó, kết quả triển khai Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân đến hết năm 2014 đã đạt tỷ lệ bao phủ 71,6% dân số, vượt mục tiêu 70% mà Đề án đề ra đến năm 2015, tuy nhiên chưa đạt mục tiêu Quốc hội giao là 75%.

Quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đối với nhiều đối tượng như người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn… tạo điều kiện cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận các dịch vụ y tế.

Tuy nhiên, một thực tế nổi lên là một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có tỷ lệ thấp, nhất là đối tượng cận nghèo (mới tham gia 40%, khoảng 2,5 triệu người); hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống dưới trung bình; người lao động thuộc doanh nghiệp tư nhân và nhóm đối tượng tham gia tự nguyện…

Nhận định việc khó có thể đạt mục tiêu bao phủ toàn dân nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, một số ý kiến đề nghị đưa chỉ tiêu bảo hiểm y tế trở thành chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các địa phương hỗ trợ 30% mức đóng còn lại để bao phủ bảo hiểm y tế cho 100% người thuộc hộ cận nghèo; khẩn trương ban hành hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với lực lượng vũ trang, tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mục tiêu phấn đấu đặt ra là đến năm 2015 đạt tỷ lệ bao phủ 75% dân số và đến năm 2020 phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ 80% dân số. Qua quá trình triển khai thực hiện, đến hết năm 2014, tỷ lệ bao phủ đã đạt được 71,6% dân số, vượt mục tiêu Đề án đề ra.

Cùng với chất lượng công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao, Thủ tướng cho rằng những kết quả đạt được đã góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo, phát triển bền vững; đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. “Người bệnh được khám chữa bệnh và khi có bệnh hiểm nghèo được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao nhất, đây là mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Với tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Triển khai thực hiện đi liền với việc sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, giải pháp hiện có nhằm tạo mọi thuận lợi trong thực hiện chủ trương về bảo hiểm y tế toàn dân. Nghiêm túc thực hiện bảo hiểm y tế đối với các đối tượng bắt buộc. Tiếp tục hỗ trợ, tuyên truyền vận động mua bảo hiểm để tăng dần tỷ lệ hộ cận nghèo có bảo hiểm y tế; đồng thời vận động, tập trung thực hiện bảo hiểm y tế đối với các đối tượng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Bộ Y tế tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ y bác sỹ, đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, sau cuộc họp sẽ ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện tốt hơn nữa chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân trong thời gian tới.

(Thanh Huyền)