Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014

Từ tháng 1/2014, một số quy định, chính sách mới về Tài chính, kiểm toán...có hiệu lực thi hành, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Lĩnh vực Tài chính

Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết luật quảng cáo đã đưa ra những quy định, thủ tục cụ thể cho từng loại sản phẩm như thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia, hóa chất…

Đặc biệt, quảng cáo của những sản phẩm trên chỉ được thực hiện khi được cơ quan quản lý xác nhận về mặt nội dung trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu xác minh nội dung quảng cáo.

Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết luật giá cũng có hiệu lực, quy định cụ thể các hoạt động bình ổn giá, định giá, kê khai giá và niêm yết giá của cơ quan nhà nước cũng như các doanh nghiệp.

Theo đó, các Bộ trưởng sẽ có trách nhiệm định giá đối với các hoạt động hàng không như dịch vụ hạ cánh, cất cánh..; buôn bán thuốc lá điếu…;khung giá bán điện, giá khám chữa bệnh, giá thuốc…

Nghị định 170/2013/NĐ-CP quy định các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc  của Việt Nam và quốc tế về chứng thực chữ ký số và chứng thư số mà Việt Nam có tham gia theo hướng dẫn .

Các chứng thư số nước ngoài sẽ được sử dụng tại Việt Nam nếu được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp giấy chứng nhận và có thời hạn sử dụng trong 5 năm; áp dụng với doanh nghiệp có 100%  vốn nước ngoài và  Tổ chức nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Theo hướng dẫn tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng thì ngoài các đối tượng không thuộc diện kê khai và nộp thuế theo quy định trước đây, thì sẽ có thêm hai đối tượng sau:

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa chịu thuế GTGT cho DN, HTX.

- Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường được bán cho DN, HTX (không phân biệt có phải là hàng hóa tự sản xuất, đánh bắt hay không).

Theo quy định tại Thông tư 214/2012/TT-BTC về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành,trong năm 2014 sẽ có 37 chuẩn mực kiểm toán mới được áp dụng .

Trong đó có một số chuẩn mực đáng chú ý như:  Chuẩn mực số 210 - Hợp đồng kiểm toán; Chuẩn mực số 230 - Tài liệu, hồ sơ kiểm toán; Chuẩn mực số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính; Chuẩn mực số 500 - Bằng chứng kiểm toán…

Lĩnh vực đầu tư

Theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2013/TT-BCT việc sử dụng hóa chất nguy hiểm được hiểu là là quá trình dùng hóa chất nguy hiểm trong sản xuất công nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm, hàng hóa nhất định và phải đăng ký sử dụng.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm thực hiện đăng ký sử dụng bằng văn bản với Sở Công thương thuộc địa bàn quản lý trong vòng 15 ngày làm việc trước khi bắt đầu sử dụng; hoặc đăng ký lại khi chuyển đổi địa điểm hoặc chủ sở hữu.

Cùng thời điểm này việc các tổ chức lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị không được vượt quá 12 tháng kể từ ngày giao lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Thời gian thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị cũng không được vượt quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định hợp lệ theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Lĩnh vực lao động, tiền lương

Từ đầu năm 2014, đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn sẽ phải tham gia đóng đoàn phí theo hướng dẫn 1803/HD-TLĐ về đóng đoàn phí công đoàn.

Theo đó, đoàn viên trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp hưởng lương nhà nước; các tổ chức chính trị xã hội, xã hội - nghề nghiệp… sẽ đóng 1% tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và các khoản phụ cấp chức vụ..

Đoàn viên thuộc các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước; hợp tác xã; các tổ chức nước ngoài sẽ đóng 1% dựa trên tiền lương thực lĩnh.

Theo quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng mới đối với các doanh nghiệp hợp tác xã và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2014 như sau:

- Vùng I : 2.700.000 đồng/tháng

- Vùng II: 2.400.000 đồng/tháng

- Vùng III: 2.100.000 đồng/tháng

- Vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng

Theo quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH, mức đóng bảo hiểm xã hội trong năm tới cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 2%, cụ thể như sau:

- Người sử dụng lao động đóng 18%, nâng tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN lên 22%;

- Người lao động đóng 8%, tổng mức đóng các loại bảo hiểm như trên là 10,5%.

(T.H - tổng hợp)