Năm 2010: Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.160 USD

Đó là một trong các nội dung trong Báo cáo kinh tế - xã hội do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII sáng nay (20/10).

Năm 2010: Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.160 USD

Đánh giá chung về tình hình 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: ngăn chặn lạm phát, thúc đẩy kinh tế phục hồi ở mức khá cao là một thành công trong công tác điều hành của Chính phủ. Tốc độ tăng GDP năm 2010 của toàn nền kinh tế ước tăng khoảng 6,7% so với năm 2009, góp phần đưa mức tăng GDP bình quân trong giai đoạn 2006 - 2010 đạt khoảng 7% một năm. Thu nhập bình quân của người Việt Nam, tính đến cuối năm 2010, đạt khoảng 1.160 USD.

Song song với mục tiêu đưa GDP vượt mục tiêu đề ra (6,5%), Chính phủ cho biết các cân đối lớn của nền kinh tế cũng cơ bản được giữ ổn định. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 12% so với dự toán, góp phần đưa mức bội chi xuống dưới 6%.

Tính đến hết năm 2010, dư nợ Chính phủ ước tương đương 44% GDP, nợ nước ngoài đạt 42,2% GDP trong khi nợ công của toàn nền kinh tế đã xấp xỉ 56,7% GDP. Các khoản nợ này đều cao hơn so với số liệu được Chính phủ cung cấp cho Thường vụ Quốc hội hồi cuối tháng 9/2010,  “nhưng các khoản nợ nói trên “đều trong ngưỡng an toàn”…, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế 2011, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010, gắn với đổi mới mô hình phát triển và chuyển đổi kinh tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…

Cụ thể, Chính phủ đặt mục tiêu tăng GDP ở mức 7-7,5% so với 2010, đưa thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 1.300 USD. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 74,8 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2010.

Về mục tiêu dự toán ngân sách Nhà nước, Chính phủ dự kiến tăng tổng thu lên khoảng 590.000 tỷ đồng trong khi dự chi khoảng 760.000 tỷ đồng. Bội chi, do đó giảm xuống dưới 5,5% GDP. Tổng đầu tư phát triển ước đạt khoảng 40% GDP trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phấn đấu ở mức 7,5%.

Đánh giá chỉ tiêu tăng GDP 7-7,5% trong năm 2011, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, nên cố gắng kiềm chế lạm phát dưới 7%, bội chi ngân sách dưới 5% (đều thấp hơn mức Chính phủ đề nghị). Về chỉ tiêu thâm hụt thương mại, Ủy ban kinh tế đề nghị phấn đấu giữ nhập siêu ở mức 13,5 tỷ USD, ngang bằng với mức thực hiện của năm 2010.

(Hà Nam)