Năm 2014: Kinh tế Hà Nội đạt mức tăng trưởng 8,8%

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIV, sáng 2/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh đã trình bày tại hội trường Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Theo đó, năm 2014, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, ước cả năm 2014 tăng 8,8%. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều lấy lại đà tăng trưởng. Giá trị gia tăng công nghiệp - xây dựng tăng 8,4%, trong đó, riêng xây dựng tăng 9,9%, là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây. Thị trường bất động sản đã có sự chuyển biến, lượng hàng tồn kho giảm. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp ước tăng 2%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trên diện tích đất nông nghiệp ước đạt 231 triệu đồng/ha, cao hơn năm trước 4 triệu đồng. Hà Nội cũng đã hoàn thành kế hoạch dồn điền đổi thửa và lũy kế hết 2014 có 100 xã đạt nông thôn mới, bằng 20% số xã nông thôn mới của cả nước.

Đặc biệt, với các giải pháp thu ngân sách nhà nước được thực hiện đồng bộ, kết quả năm 2014 của Thủ đô ước đạt 130,1 nghìn tỷ đồng, bằng 103,1% dự toán; chi ngân sách địa phương ước đạt 52,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm 3 nghìn tỷ đồng phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô. Quản lý thị trường, giá cả được tăng cường, lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng ước tăng 5,34%. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, xác định năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, Hà Nội sẽ huy động mọi nguồn lực, tiếp tục tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014. Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 9,0 - 9,5%, GRDP bình quân đầu người 75 - 77 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 11,0 - 12,0%, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,2%; tăng thêm 55 xã được công nhận cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới...

Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội đưa ra 10 nhiệm vụ giải pháp cần tập trung chỉ đạo, trọng tâm như: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế; Đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, đầu tư phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, giảm  nghèo bền vững; Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường; Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tiết kiệm; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước ...

(Thanh Huyền)