Nâng mức cho vay hộ gia đình cải thiện công trình vệ sinh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Dự án Cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn miền Trung được điều chỉnh mức cho vay hỗ trợ hộ gia đình cải thiện công trình vệ sinh từ mức 4 triệu đồng/hộ lên mức 6 triệu đồng/hộ thông qua khoản vay của Quỹ quay vòng do Hội phụ nữ các tỉnh tham gia thực hiện dự án quản lý.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện rà soát đối tượng được vay vốn từ Quỹ tín dụng vệ sinh quay vòng do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ xã quản lý để đảm bảo không trùng lắp với các đối tượng thuộc Chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 và Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Tính đến 30/9/2014 mới chỉ có 1.407 hộ gia đình được vay vốn, đạt hơn 30% so với nhu cầu vay vốn với mức vay 4 triệu đồng/hộ và đạt khoảng 10% so với nhu cầu vay vốn cải thiện nhà tiêu hộ gia đình. Theo Bộ Tài chính, Quỹ quay vòng Dự án Cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn miền Trung với mức cho vay hiện hành là 4 triệu đồng/hộ không còn phù hợp với chi phí xây dựng giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc xem xét nâng mức cho vay là cần thiết để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, đạt được mục tiêu của Dự án, phù hợp với mức cho vay hiện nay (6 triệu đồng/hộ) của Chính phủ Việt Nam theo Chương trình thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

(Thanh Huyền)