Ngăn chặn gian lận thương mại từ chính sách mở cửa

Tại cuộc họp sơ kết công tác quý III năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các qui định của pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế để buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chuyển biến mạnh mẽ và đi vào thực chất,  Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức và người dân về tác hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công khai, minh bạch kết quả điều tra, xử lý vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những đối tượng vi phạm pháp luật để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và cán bộ, công chức trong công tác này, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các Bộ, ngành cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy nhanh quá trình xã hội hóa công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các Bộ, ngành huy động thêm nhiều nguồn lực cho công tác này, nhất là trong việc đầu tư thiết bị ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại hàng cấm, hàng độc hại từ nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chống thất thu thuế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

(Thanh Huyền)