Ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017

(eFinance Online) - Sáng ngày 8/1, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2018 của ngành Tài chính. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.

Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng và chính quyền địa phương để làm tốt công tác chỉ đạo thu NSNN, chú trọng khai thác nguồn thu và mở rộng cơ sở thuế; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế. Đến hết tháng 11/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thu được gần 39,9 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2016 chuyển sang, tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2016; cơ quan Hải quan đã thực hiện xử lý và thu hồi 589,7 tỷ đồng nợ thuế phát sinh từ ngày 31/12/2016 trở về trước.

Bên cạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát chặt chẽ mã số, xuất xứ hàng hóa, giá trị tính thuế hải quan, Bộ Tài chính đã tiếp tục rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về tài chính, thuế, phí phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác thu thuế, hải quan, rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho người nộp thuế.

Với những nỗ lực nêu trên, đến hết 31/12/2017, thu cân đối NSNN ước đạt 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 71 nghìn tỷ đồng (+5,9%) so dự toán, tăng 43,7 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội đạt mức động viên 25,6% so GDP; trong đó, thuế phí 21,% GDP. Số vượt thu là của NSĐP (chủ yếu là vượt thu tiền sử dụng đất). Do không bù trừ số vượt thu giữa các địa phương, nên không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, vẫn còn một số địa phương hụt thu cân đối NSĐP.

Đặc biệt, với công tác chi NSNN, Bộ Tài chính đã sớm có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai dự toán chi NSNN năm 2017 tích cực, chủ động, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngay từ khâu phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện, hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung kinh phí, ứng trước dự toán năm sau; thực hiện điều hành, quản lý, sử dụng nguồn dự phòng các cấp chặt chẽ, tạm giữ lại 50% dự toán dự phòng NSTW và NSĐP (đối với những địa phương dự kiến giảm thu) để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN giảm lớn... Đồng thời, tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền bổ sung, ban hành các chính sách, chế độ chi phù hợp với thực tiễn; tăng cường kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ; đẩy mạnh công tác thanh tra tài chính - ngân sách,...; qua đó từng bước tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Các Bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi; rà soát, sắp xếp, tiết kiệm chi thường xuyên; mua sắm tài sản theo đúng chế độ quy định; đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương, các chính sách ASXH, chi đầu tư phát triển,...

Tính đến 31/12/2017, các nhiệm vụ chi thường xuyên đã cơ bản thực hiện xong theo dự toán, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; chi ĐTPT nguồn NSNN đạt khoảng 75,9% dự toán, vốn TPCP đạt khoảng 23,5% dự toán (năm 2016 tương ứng đạt 77% và 45,3% dự toán). Bên cạnh đó, đã chi hỗ trợ trên 4,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng NSTW để khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai; xuất cấp trên 127,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn; chi trả kịp thời kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố về môi trường biển từ nguồn đền bù của Formosa.

"Bội chi NSNN năm 2017 được giữ trong mức đánh giá báo cáo Quốc hội. Trên cơ sở kết quả thu và cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai và sử dụng nguồn lực tại chỗ theo quy định, cân đối NSTW và các địa phương cơ bản được đảm bảo" - Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh...

Ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017 ảnh 1 Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.
Sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực NSNN

Căn cứ Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018 đã được Quốc hội thông qua, bám sát chủ đề năm 2018 của Chính phủ: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 07/-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018.

Ưu tiên các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công, tinh giản biên chế; tăng cường cải cách TTHC. Quản lý, sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực NSNN, song song với huy động tối đa các nguồn lực tài chính khác để thúc đẩy phát triển KT-XH.

Chia sẻ về nhiệm vụ chủ yếu về NSNN năm 2018, Thứ trưởng cho biết, dự toán thu cân đối NSNN là 1.319,2 nghìn tỷ đồng, dự toán chi NSNN là 1.523,2 nghìn tỷ đồng, dự toán bội chi NSNN là 204 nghìn tỷ đồng (3,7%GDP).

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018 theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong đó, tập trung điều hành chính sách tài khóa thận trọng; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển SX-KD, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, KBNN, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa DNNN theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Tập trung triển khai sắp xếp DNNN giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần nắm giữ cổ phần chi phối; hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhóm giải pháp tiếp theo là đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công lập do nhà nước quản lý; từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước sang cơ chế đặt hàng.

Tổ chức phổ biến, quán triệt việc thi hành Luật cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá; thực hiện quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm; phát triển và nâng cao chất lượng thị trường dịch vụ tài chính; tiếp tục hoàn thiện thị trường kế toán, kiểm toán.

Trong năm 2018, Bộ Tài chính sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Đặc biệt, chủ động hội nhập tài chính quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực, quốc tế; tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các FTA đã ký kết.

(PV)