Ngành Tài chính vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

(eFinance Online) -Chiều ngày 6/1/2016, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Tài chính – Ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ đến dự Hội nghị. Tại điểm cầu Hà Nội có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; đại diện các bộ, ngành; đại diện lãnh đạo một số Tập đoàn, Tổng công ty. Tại điểm cầu trên cả nước có đại diện UBND và các đơn vị tài chính địa phương.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Đức.Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Đức.

Thu ngân sách đã đạt khá hơn dự báo

Nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016 được triển khai trong bối cảnh tình hình KT-XH tiếp tục có nhiều chuyển biến, hoạt động SX-KD ở một số ngành, lĩnh vực vẫn duy trì đà tăng trưởng; thị trường tài chính, tiền tệ ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; thu hút và giải ngân vốn FDI tăng mạnh... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động lớn nguồn thu NSNN.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính .... cho biết: Trên cơ sở sớm nhận diện, đánh giá những khó khăn, thách thức phát sinh, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành NSNN; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016, trong đó yêu cầu phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN; quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; giữ bội chi NSNN trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.

Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu; triển khai các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; đôn đốc thu các khoản theo kết quả kiểm toán, thanh tra; xử lý thu nợ đọng thuế; tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực có đóng góp số thu NSTW. Nhờ vậy, kết quả thu ngân sách đã đạt khá hơn dự báo.

Thứ trưởng... cho biết, đến ngày 31/12/2016, thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.094 nghìn tỷ đồng, vượt 79,6 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán, tăng thêm 55 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội. Trong đó, thu NSĐP đạt 118,6% dự toán (tương ứng vượt 77,8 nghìn tỷ đồng), hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao (58/63 địa phương); thu NSTW không kể ghi thu, ghi chi viện trợ cho các dự án, cơ bản đạt dự toán.

Về chi NSNN, đã thực hiện điều hành chặt chẽ; mặc dù có những thời điểm nguồn thu ngân sách tập trung chậm, nhưng vẫn đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách. Điều hành quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng các cấp; tạm giữ lại 50% dự toán chi dự phòng NSTW và NSĐP (đối với những địa phương dự kiến giảm thu) để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN giảm lớn.

Các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc tổ chức triển khai các giải pháp đề ra, chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quy định; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Cơ quan tài chính đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách tại một số bộ, địa phương; một số dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN; tăng cường công tác kiểm soát chi của KBNN. Nhờ đó, kỷ luật tài chính được tăng cường, hiệu quả sử dụng NSNN có tiến bộ.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thu, rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai, cân đối NSTW được đảm bảo; giữ mức bội chi NSNN trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.

Ngành Tài chính vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 ảnh 1 Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Đức.

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017

Năm 2017 dự báo tình hình tiếp tục có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định với mức tăng trưởng cao hơn (khoảng 6,7%). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đây là năm đầu triển khai Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Chủ trương, giải pháp tái cơ cấu NSNN, quản lý nợ công; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Đòi hỏi phải rất quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN.

Căn cứ Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN đã được Quốc hội thông qua, Bộ Tài chính xác định mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017. Theo đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Hai là, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu .

Ba là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Bốn là, triển khai quyết liệt công tác thu NSNN, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.

Năm là, tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

Sáu là, tăng cường công tác quản lý giá, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá; quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Bảy là, đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động đặt cược, casino, trò chơi có thưởng.

Tám là, đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công. Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công lập do Nhà nước quản lý.

Chín là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Mười là, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực, quốc tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế; tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các FTA đã ký kết.

Mười một là, điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và xử lý tiếp các nhiệm vụ của năm 2016. 

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhấn mạnh, việc triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, song cũng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Bộ Tài chính tin tưởng với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ, công chức trong toàn ngành, Bộ Tài chính nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao.

(T.H)