Phiên đàm phán thứ 13 EVFTA về cơ bản đạt mục tiêu đề ra

Theo Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), trong phiên đàm phán thứ 13 Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) vừa diễn ra tại Brúc-xen, Bỉ, các đàm phán trong tất cả các lĩnh vực còn tồn tại đã đạt tiến triển rất tích cực, đặc biệt là những nội dung Việt Nam và EU có nhiều lợi ích.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thực hiện các định hướng lớn mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Barroso đã thống nhất, Việt Nam và EU đang tiếp tục tích cực thúc đẩy tiến trình thảo luận, hướng tới mục tiêu sớm kết thúc đàm phán Hiệp định EVFTA. Trong bối cảnh này, đây là Phiên rất quan trọng để hai bên xử lý các nội dung kỹ thuật còn tồn tại, xây dựng gói cam kết cuối cùng cho đàm phán ở cấp cao hơn.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế dẫn đầu cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan đã tham dự phiên 13 diễn ra từ ngày 8-12/6/2015 tại Brúc-xen, Bỉ. Đàm phán được tiến hành ở cấp Trưởng đoàn và các nhóm kỹ thuật gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, pháp lý - thể chế, sở hữu trí tuệ, mua sắm của Chính phủ, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước...

Ở cấp kỹ thuật, trên cơ sở lời văn tổng hợp của những phiên trước, các nhóm tiếp tục trao đổi sâu và chi tiết quan điểm cũng như giải pháp đối với các vấn đề chưa thống nhất. Tất cả các nhóm đều đã giải quyết được phần lớn nội dung còn lại. Các nhóm đàm phán về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và mua sắm của Chính phủ cũng tiếp tục thảo luận chi tiết bản chào mở cửa thị trường, nhất là những lĩnh vực hai bên đặc biệt quan tâm.

Ở cấp Trưởng đoàn, Việt Nam và EU đã dành nhiều thời gian thảo luận chi tiết định hướng xử lý những vấn đề then chốt nhất trong gói cam kết cuối cùng của Hiệp định, đặc biệt là cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, mua sắm của Chính phủ và các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Hai bên đều nỗ lực hướng tới một gói cam kết phù hợp với kỳ vọng và năng lực của mỗi bên, đồng thời đảm bảo một thỏa thuận tham vọng và cân bằng trong tất cả các lĩnh vực đàm phán.

Kết thúc Phiên 13, về cơ bản Việt Nam và EU đã đạt được mục tiêu đề ra từ trước phiên. Hai bên đã thống nhất được phần lớn nội dung đàm phán, đồng thời làm rõ chi tiết của gói cam kết cuối cùng trên cơ sở nguyên tắc lớn đã được hai Nhà Lãnh đạo thống nhất. Việt Nam và EU cũng đã thảo luận về lộ trình kết thúc đàm phán. Theo lộ trình này, hai bên sẽ tiếp tục có các cuộc gặp trong thời gian tới để hoàn thiện gói kết thúc đàm phán, trình Lãnh đạo đưa ra quyết định cuối cùng.

(Thanh Huyền)