Phổ biến các cam kết trong EVFTA về chỉ dẫn địa lý

(eFinance Online) - Ngày 29/6, Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức hội thảo: “Chỉ dẫn địa lý và những cam kết trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu”. 
Toàn cảnh buổi Hội thảo. Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Với việc công bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA) vào cuối năm 2015 và công bố toàn bộ văn bản Hiệp định vào tháng 2/2016, Việt Nam và EU dự kiến sẽ chính thức ký Hiệp định trong thời gian tới. Đây là một trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được Việt Nam ký với EU - đối tác thương mại lớn thứ hai của mình, với nhiều cam kết ở mức cao cả trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư, và những lĩnh vực mới như môi trường, lao động và đặc biệt là sở hữu trí tuệ.

Khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU được ký kết, EU sẽ công nhận 39 sản phẩm đăng ký chỉ dẫn địa lý (GI) của Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết,  Việt Nam là quốc gia có nhiều sản phẩm mang đặc trưng từng vùng, địa phương. Hiện nay đã có 47 sản phẩm được chỉ dẫn địa lý. Các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được người tiêu dùng tin cậy và đón nhận. Tuy nhiên vấn đề nhận thức quản lý, hiệu quả đối với loại tài sản này vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu hoạt động quảng bá sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, thiếu hệ thống cơ quan, tổ chức kiểm soát về chỉ dẫn địa lý nhất là kiểm soát chất lượng sản phẩm gắn với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Do đó những giá trị thương mại cao cho nhà sản xuất cũng như đem sản phẩm chất lượng có chỉ dẫn được bảo hộ tới người tiêu dùng còn hạn chế. 

Theo kinh nghiệm của EU, để quản lý hiệu quả một sản phẩm GI đã được đăng bạ và bảo hộ, cần có sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp - quản lý tự động, hiệp hội ngành hàng - kiểm soát trong và cơ quan quản lý địa phương - kiểm soát ngoài cũng như cần tổ chức một cơ quan chứng nhận chất lượng độc lập tại địa phương nhằm đảm bảo sự khách quan trong việc chứng nhận chất lượng của hệ thống quản lý này.

Tại Hội thảo, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phổ biến cụ thể các cam kết về bảo hộ chỉ dẫn địa lý giữa Việt Nam và EU trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, đặc biệt là những vấn đề cơ bản mang tính pháp lý, các quan điểm về bảo hộ chỉ dẫn địa lý; hiện trạng về hoạt động quản lý, kiểm soát chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam và những đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động bảo hộ chỉ dẫn địa lý; kinh nghiệm quản lý và tổ chức kiểm soát chất lượng chỉ dẫn địa lý của châu Âu và một số bài học cho Việt Nam. Ngoài ra, đại diện các hiệp hội ngành nghề đối với các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đã trình bày các tham luận về hoạt động quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý của địa phương.

(T.Hằng)