Phó Chủ tịch VCCI được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Hoàng Văn Dũng đã nghỉ hưu.

Ông Hoàng Quang Phòng - nguồn Internet.Ông Hoàng Quang Phòng - nguồn Internet.

Theo Quyết định 1055/QĐ-TTg ngày 3/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm. Hội đồng Tiền lương Quốc gia có nhiệm vụ phân tích tình hình kinh tế-xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Hội đồng cũng có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hằng năm và từng thời kỳ. Bên cạnh đó, nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian.

Đồng thời, Hội đồng còn có vai trò tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

(Thanh Huyền)