Quốc hội xem xét Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sửa đổi

Sáng nay, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sửa đổi tại Hội trường.

Ảnh nguồn internet.Ảnh nguồn internet.

Bắt đầu triển khai từ năm 2006, qua 7 năm thực hiện, một số điều khoản trong Luật đã không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn trong việc thực hiện.

Chính vì thế, Dự thảo Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí sửa đổi được đưa ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của luật hiện hành, gia tăng các cơ chế, biện pháp thực hành tiết kiệm, xác định rõ hành vi lãng phí và chế tài xử lý để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí đang là vấn nạn hiện nay. Đồng thời, hoàn thiện thêm cơ chế phát hiện và đấu tranh chống các hành vi gây lãng phí thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nội bộ, kiểm soát chi và để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính minh bạch và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Dự thảo Luật sửa đổi lần này bổ sung các biện pháp thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản, vốn, tài nguyên, các cơ chế phát hiện lãng phí, trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí, nhất là tăng cường tính công khai trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước. Dự thảo Luật cũng làm rõ hơn quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bổ sung trách nhiệm giải trình trước cơ quan chức năng và trước công luận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tuỳ theo mức độ vi phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp và liên đới.

Cũng trong sáng nay, sau khi nghe Tờ trình dự án Luật nói trên, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Trước đó, tại tuần làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 5, trong hai ngày 3 - 4/6/2013, Quốc hội thảo luận dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

(NTH)