Quy định trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn số 1157/NHNN-BTT yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương ngân sách.

Quy định trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản

Theo đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người sử dụng dịch vụ hiểu rõ việc rút tiền mặt qua tài khoản không chỉ thực hiện được ở máy ATM mà còn thực hiện rút được ở các chi nhánh ngân hàng và một số đơn vị chấp nhận thẻ mà công nghệ thanh toán đã đáp ứng, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, cần tăng cường cử cán bộ hướng dẫn người sử dụng dịch vụ nắm vững quy trình nhận lương qua tài khoản, cách thức sử dụng thẻ; Tăng cường việc cung cấp thông tin cho người sử dụng thẻ các địa điểm đặt máy ATM, POS và những tiện ích của dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nói chung cũng như của việc thanh toán bằng thẻ nói riêng.

Công tác tiếp thị của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải dựa trên năng lực cung ứng thực tế, việc triển khai cung ứng dịch vụ phải kịp thời, thuận tiện tránh gây phiền hà cho người sử dụng.

Ngoài ra, để thực hiện tốt việc trả lương cho người lao động qua tài khoản, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và đơn vị trả lương cho người lao động qua tài khoản, bố trí lịch trả lương sao cho ngày trả lương của đơn vị hợp lý nhằm hạn chế tối đa hoạt động quá tải của các máy ATM.

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước cần chuyển tiền sang Ngân hàng kịp thời để người lao động có thể rút tiền lương đúng ngày trả lương; phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các cơ quan trên địa bàn để triển khai lắp đặt thêm máy ATM sao cho hợp lý và đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng tại các điểm rút tiền; Bố trí thêm cán bộ và có kế hoạch theo dõi sát sao, xử lý kịp thời trong các trường hợp máy ATM hết tiền hoặc bị lỗi kỹ thuật.

(BM)