Sắp kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển khai kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưởng tới sức khỏe con người trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, các bộ ngành sẽ kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu tại thành phố Hải Phòng (tháng 12/2015), tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh (tháng 1/2016).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ trực tiếp chỉ  đạo quyết liệt rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ, ngành mình phụ trách; Ban hành Danh mục hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu đổi mới mới phương thức tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo hướng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, công chức thực hiện kiểm tra chuyên ngành.

Đồng thời, các bộ ngành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân lực phục vụ hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Trường hợp chưa bố trí kinh phí để thực hiện trong năm 2015, đề xuất Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ tạm ứng nguồn kinh phí của ngành Hải quan để thực hiện.

(NQ)