Sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh An Giang

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang và Cty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh An Giang năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang và Cty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang.

Đồng thời, Thủ tướng cũng có ý kiến chỉ đạo phương án thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang. UBND tỉnh An Giang quyết định tỷ lệ Nhà nước nắm giữ từ 51% đến 65% tổng số cổ phần khi cổ phần hóa các Công ty này. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị An Giang trong năm 2015. Về việc bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo tại công văn số 1224/VPCP-KTTH ngày 14/2/2015.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành, thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối và chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương giữ quyền quản lý về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

(Thanh Huyền)