Sẽ cắt giảm tối thiểu 25% chi phí TTHC

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015 với mục tiêu đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Kế hoạch, trọng tâm năm 2015 sẽ đơn giản hóa 13 nhóm TTHC, quy định liên quan đến: Xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ khi có quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đến khi đi vào hoạt động; khám, chữa bệnh cho người dân; tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học; tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức; yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực...

Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu 100% TTHC tại các cấp chính quyền được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ hoàn thành thống kê TTHC, quy định liên quan trong nhóm thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ, ngành chủ trì tổng hợp trước ngày 31/1/2015. Việc hoàn thành hệ thống hóa nhóm TTHC, quy định liên quan để thống nhất triển khai sẽ xong trước ngày 15/2/2015.

Sau đó, việc nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC sẽ gửi cho Bộ, ngành chủ trì trước ngày 31/5/2015. Việc lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC, đối tượng tuân thủ về phương án đơn giản hóa TTHC phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2015. Công tác chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, dự thảo Quyết định kèm theo phương án đơn giản hóa TTHC trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2015.

Đến trước ngày 31/12/2015 phải hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngoài 13 nhóm TTHC, quy định liên quan nêu trên được đơn giản hóa, còn có 2 nhóm nhiệm vụ liên quan đến rà soát, chuẩn hóa và công khai TTHC gồm: Rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành, địa phương trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính được giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

(Thanh Huyền)