Sẽ đồng loạt tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với quy định điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với 3 nhóm hàng rượu, bia và thuốc lá nhằm nâng cao tác dụng hạn chế tiêu dùng. Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được đưa ra kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vào tháng 10 tới.

Thuế TTĐB thuốc lá sẽ tăng lên 75% vào năm 2019. Nguồn Internet.Thuế TTĐB thuốc lá sẽ tăng lên 75% vào năm 2019. Nguồn Internet.

Dự luật do Bộ Tài chính soạn thảo và thay mặt Chính phủ trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (25/9). Theo Tờ trình của Chính phủ, cần tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với 3 nhóm hàng hóa là thuốc lá, bia và rượu do không khuyến kích sử dụng.

Cụ thể, với mặt hàng thuốc lá hiện đang chịu mức thuế TTĐB là 65% sẽ tăng lên 70% từ ngày 1/1/2016 và 75% từ ngày 1/1/2019. Thuế TTĐB đối với mặt hàng bia tăng từ 50% lên 55% từ ngày 1/7/2015; lên 60% từ ngày 01/01/2017; lên 65% từ ngày 01/01/2018. Thuế TTĐB dành cho hàng rượu từ 20 độ trở lên tăng từ 50% lên 65%, rượu dưới 20 độ tăng từ 25% lên 35%.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, cơ quan thẩm tra dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB, đề nghị thay đổi lộ trình tăng thuế suất với thuốc lá như sau: Tăng thuế suất thuế TTĐB từ 65% lên 70% từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017 (thay vì 31/12/2018) và tăng từ 70% lên 75% áp dụng từ ngày 01/01/2018 (thay vì 01/01/2019).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, việc tăng thuế suất trên sẽ không tác động xấu đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước nhưng góp phần tăng thu ngân sách nhà nước đáng kể và giảm tỷ lệ số người hút thuốc lá.

Giải đáp ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về việc tăng thuế có gây tăng buôn lậu thuốc lá, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng: "Không phải tăng thuế lên thì buôn lậu ồ ạt vào. Thuốc lá, rượu, bia là nhu cầu, không phải càng tăng thuế sẽ là càng hạn chế sử dụng. Khi thành lập khu phi thuế quan, chúng ta mong muốn là không đánh thuế với điều kiện là khu đó phải có hàng rào cứng, và không có dân cư. Nhưng nay có cửa khẩu Cầu Treo và Lao Bảo, diện tích mỗi nơi bằng 1 huyện, có 100 ngàn dân cư sống, tức ta không đảm bảo là khu phi thuế quan. Vì thế, cần phải đánh thuế trong các khu này".

Kết luận tại buổi họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với ý kiến cho rằng Chính phủ có đủ thẩm quyền để đặt lại tên khu phi thuế quan cho phù hợp với luật. Dự kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB sẽ được thông qua trong 1 Kỳ họp và có hiệu lực vào giữa năm 2015.

(Thanh Huyền)