Sẽ sớm tái cơ cấu ngành Công Thương

Hôm qua (4/11), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp cùng các bộ, ngành, các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn của ngành Công Thương để xem xét, rà soát các nội dung Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp rà soát nội dung Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương. Nguồn VGP.Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp rà soát nội dung Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương. Nguồn VGP.

Cuộc họp đã xem xét, đánh giá thực trạng các ngành, lĩnh vực của Bộ Công Thương giai đoạn 2007-2013 tập trung các mảng chính công nghiệp, năng lượng, thương mại và hội nhập quốc tế. Theo báo cáo, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân theo giá so sánh năm 2010 giai đoạn 2000-2006 là 16,3%/năm, giai đoạn 2007-2013 chỉ đạt 8,5%/ năm.  Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp giai đoạn 2001-2006 là 8,1%, giai đoạn 2007-2013 tăng 6,1%/năm (giá so sánh 2010).

Năng suất lao động ngành công nghiệp giảm 2,2% trong giai đoạn 2006-2010 và tăng 0,9% trong các năm 2011-201. Hiệu quả của sản xuất công nghiệp: Tỷ lệ VA/GO toàn ngành có xu hướng giảm dần từ 23% năm 2009 xuống còn 21% năm 2013, thể hiện đầu tư chủ yếu theo bề rộng (tăng trưởng theo GO) mà không theo chiều sâu (tăng trưởng theo VA).

Hiện nay, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp luôn cao hơn tốc độ tăng giá trị tăng thêm. Năng suất lao động thấp, đặc biệt năng suất thấp tập trung ở các ngành sản xuất gia công như dệt may, da giày… Cơ cấu ngành chuyển dịch còn chậm và không bền vững, tỷ trọng các ngành thâm dụng lao động có giá trị tăng thêm thấp ngày càng giảm xuống, tốc độ đổi mới công nghệ còn thấp, không đồng đều và không theo một định hướng phát triển rõ rệt, công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, phụ thuộc nhiều vào kinh tế thế giới và khu vực, dễ bị tổn thương khi có biến động lớn.

Theo đánh giá về thương mại, tăng trưởng xuất khẩu nhanh nhưng chưa bền vững, phát triển xuất khẩu theo chiều rộng, chất lượng hiệu quả chưa cao, hệ số tiêu hao nguồn lực cho một đơn vị xuất khẩu cao. Cán cân thương mại đã chuyển từ trạng thái nhập siêu sang xuất siêu nhưng nhập siêu có nguy cơ quay trở lại cao khi nền kinh tế phục hồi. Thương mại bán lẻ tăng trưởng nhanh nhưng chất lượng tăng trưởng chưa cao, thiếu bền vững. Cơ cấu sở hữu trong hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại đang chuyển dịch theo hướng tập trung ngày càng nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tạo áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt…

Nêu ý kiến chỉ đạo về Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, tái cơ cấu ngành phải đi theo hướng giải quyết các vấn đề đang tồn tại ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành Công Thương nhằm tăng nhanh xuất khẩu, cải thiện thâm hụt thương mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu lớn. Đề án cũng hướng tới xây dựng nền thương mại trong nước phát triển bền vững, hiện đại, xây dựng các kênh phân phối hợp lý, quan tâm phát triển thị trường trong nước, đặc biệt vùng miền núi, hải đảo, biên giới.

Đối với các ngành công nghiệp, bài toán quan trọng là đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành. Từ đó chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ nhằm chuyển dịch cơ cấu ở các ngành dệt may, da giày, hoá chất, cao su, nhựa, đồ uống, thuốc lá, giấy... Ngành Công Thương sẽ cần tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ trong các ngành dệt may, da giày, sản xuất sản phẩm điện tử và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển cơ khí trọng điểm.

Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan sẽ sớm được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.

(Thanh Huyền)