Sẽ thí điểm mô hình trung tâm hành chính công

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu Đề án thí điểm mô hình Trung tâm hành chính công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các Bộ, ngành, địa phương trong tháng 8 này.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đó là một trong các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 325/TB-VPCP về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ lập kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm trưởng đoàn tại một số cơ quan, trọng tâm là công tác cải cách TTHC và một số lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp và người dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính công (TTHC), đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện để nâng cao chất lượng thể chế, công khai, minh bạch quy trình thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước. Bộ Tư pháp tập trung chỉ đạo đơn giản hóa một số TTHC trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh, cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng.

Đồng thời, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải có chương trình, kế hoạch cụ thể cải cách hành chính thuộc phạm vi của mình trong 6 tháng cuối năm 2014, tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương phải công bố chỉ số về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, các Bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 106 TTHC, nâng tổng số TTHC đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa lên 4.131 TTHC trên tổng số 4.712 TTHC đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyết chuyên đề.

Các Bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 1.101 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, trong đó, có 310 phản ánh kiến nghị về hành vi, 599 phản ánh về quy định hành chính, 378 phản ánh cả về hành vi và quy định hành chính. Cùng với số tiếp nhận từ kỳ trước, trong 6 tháng đầu năm 2014, số phản ánh kiến nghị hoàn thành việc xử lý lên tới 1.043.

(Thanh Huyền)