Sẽ xây dựng thị trường khí tự do sau năm 2020

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý phương án đề xuất của Bộ Công Thương về việc giữ nguyên mô hình quản lý ngành công nghiệp khí và điều tiết khí như hiện nay và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thị trường khí tự do sau năm 2020.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về mô hình phát triển ngành Công nghiệp khí và cơ chế giá bán khí theo thị trường. Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng báo cáo mô hình phát triển ngành Công nghiệp khí và cơ chế giá khí theo thị trường đã được Bộ Công Thương nghiên cứu kỹ và đưa ra các phương án quản lý ngành khí rõ ràng.

Thực tế Ngành Công nghiệp khí của Việt Nam đang trên đà phát triển nhanh và có kỳ vọng phát triển mạnh hơn. Việc cơ cấu lại các nguồn năng lượng thứ cấp để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu than là cần thiết để bảo đảm phát triển bền vững. Phó Thủ tướng đồng ý phương án đề xuất của Bộ Công Thương, cụ thể là giữ nguyên Mô hình quản lý ngành công nghiệp khí và điều tiết khí như hiện nay và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thị trường khí tự do sau năm 2020.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý việc giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Khí Việt Nam như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 384/TB-VPCP ngày 28/10/2013. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát các quy định quản lý ngành công nghiệp khí, chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng quy định pháp lý về điều tiết khí, đảm bảo minh bạch, tính đồng bộ và thông suốt với thị trường điện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giá khí trong bao tiêu bán cho sản xuất điện được giữ nguyên theo giá hợp đồng hiện hành.

(Thanh Huyền)