Sẽ xây dựng Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Thái Bình

Mục tiêu chung của việc xây dựng Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Thái Bình là xây dựng hoàn thành 3 tòa nhà của Trung tâm đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo nơi làm việc tập trung cho các Sở, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Thái Bình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Thái Bình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình rà soát kế hoạch sử dụng đất và hiện trạng cơ sở vật chất của hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan.

Căn cứ tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở, định hướng biên chế của cơ quan hành chính Nhà nước để xác định quy mô xây dựng Trung tâm Hành chính - Chính trị phù hợp, UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo chuẩn bị dự án đầu tư theo quy định, triển khai từng bước phù hợp với nguồn lực và theo đúng quy định pháp luật.

Theo UBND tỉnh Thái Bình, mục tiêu chung xây dựng Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Thái Bình là xây dựng hoàn thành 3 tòa nhà của Trung tâm đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo nơi làm việc tập trung cho các Sở, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến liên hệ công việc, đồng thời, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị.

(Thanh Huyền)