Tăng cường đối thoại quốc tế hoàn thiện Luật ngân sách

Sáng nay 20/8, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì tổ chức "Hội nghị cấp cao nhóm đối tác tài chính công", nhằm hoàn thiện, đưa ra quyết định về kế hoạch 2014 - 2015 của nhóm đối tác tài chính công và đi sâu trao đổi, đối thoại về chủ đề hoàn thiện sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng điều hành hội nghị. Ảnh: Thanh HuyềnBộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng điều hành hội nghị. Ảnh: Thanh Huyền

Đây là hội nghị đầu tiên của nhóm đối tác tài chính công trên cơ sở hoàn thiện và đổi mới cơ chế hoạt động. Tham dự hội nghị có khoảng 150 đại biểu đến từ các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển như WB, ADB, EU, IMF, JICA... Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong nhiều năm qua, sự hỗ trợ của các đối tác phát triển đã đóng góp tích cực và thiết thực vào các đột phá chiến lược của ngành tài chính như giúp thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển nguồn lực con người và đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại hóa ngành.

Mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực tài chính đã không ngừng phát triển và càng được củng cố hơn nữa trong giai đoạn 2011 - 2020 khi các đối tác phát triển và Bộ Tài chính đã cùng nhau hoàn thiện bộ Chiến lược Tài chính đến 2020, Kế hoạch Hành động của ngành tài chính thực hiện Chiến lược, và gần đây nhất chính là Kế hoạch hành động trung hạn 2014 - 2016 thực hiện Chiến lược. Đây là cơ sở tạo nên sự gắn kết chặt chẽ và nỗ lực phối hợp hiệu quả giữa chúng ta nhằm đạt được mục tiêu trung và dài hạn của ngành tài chính phục vụ giai đoạn bản lề của đất nước về tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững.

Đồng thời, Bộ Tài chính và các đối tác phát triển đã cùng nhau hoàn thiện hơn nữa phương thức phối hợp - hợp tác theo hướng tăng cường hiệu quả và đáp ứng và yêu cầu thay đổi từ Diễn đàn quan hệ đối tác của Chính phủ (VDPF). Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau hoàn thiện và quyết định về bản Kế hoạch 2014 - 2015 của Nhóm Đối tác Tài chính công và đi sâu trao đổi - đối thoại về chủ đề hoàn thiện sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước.

Đây là nhiệm vụ quan trọng và được ưu tiên cao của Bộ Tài chính trong năm 2014 - 2015, trực tiếp góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính. Đây cũng là các nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế. Thông qua đối thoại, Bộ Tài chính mong muốn nhận được sự đồng thuận và sự tham gia hỗ trợ của của các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế đối với các chính sách phát triển của ngành tài chính và của quốc gia.

Đại diện cho Ngân hàng Thế giới, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng cải cách tài chính công sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định đời sống an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu tái cấu trúc lại nền kinh tế của Chính phủ Việt Nam đã được đề ra trong Chiến tài chính đến năm 2020. Việc củng cố hơn nữa về tài chính công mang lại tính minh bạch cao hơn, nhờ đó chính phủ sẽ được cung cấp nguồn tài chính lành mạnh và sử dụng nguồn tài chính một cách lành mạnh để làm đòn bẩy phát triển kinh tế quốc gia. Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Việt Nam trong quá trình cải cách quan trọng này.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận và đối thoại về 2 chủ đề: Kế hoạch hoạt động của nhóm đối tác tài chính công giai đoạn 2014 và đối thoại chính sách chuyên sâu về sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu đã cùng nhau thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng. Đây là cơ sở để Bộ Tài chính, các đối tác phát triển và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai các hoạt động tiếp theo, đồng thời cùng nhau rà soát, đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo hoạt động của Nhóm Đối tác Tài chính công hiệu quả và hữu hiệu.

Trong đó, việc xây dựng Hệ thống thông tin tài chính chính phủ (GFMIS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và được ưu tiên cao của Bộ Tài chính trong giai đoạn 2014 - 2015 và giai đoạn tiếp theo, trực tiếp góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính. Đây cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế. Bộ Tài chính sẽ tổ chức giới thiệu cụ thể về Lộ trình triển khai Hệ thống thông tin tài chính chính phủ (GFMIS) trong khung khổ Hội thảo Tài chính Việt Nam 2014.

Đặc biệt, những ý kiến đóng góp và khuyến nghị của các tổ chức quốc tế vf đối tác phát triển về việc sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước sẽ được Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật Ngân sách Nhà nước vào kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII vào tháng 5/2015.

(Thanh Huyền)