Tăng cường hiểu biết pháp luật về đầu tư công và xây dựng

Trong 2 ngày 9 -10/4, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về đầu tư công và xây dựng cho các lãnh đạo, chuyên viên làm công tác đầu tư, xây dựng tại các hệ thống thuộc Bộ Tài chính gồm: Thuế, Kho bạc Nhà nước, Hải quan, Dự trữ, Chứng khoán và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.

Ông Lê Ngọc Khoa, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hằng.Ông Lê Ngọc Khoa, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hằng.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Xây dựng trình bày và thảo luận về một số nội dung của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng 2014, nhằm giúp các đơn vị nắm rõ các chủ trương, chính sách của nhà nước để thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2015 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 một cách hợp lý. 

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Lê Ngọc Khoa, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính cho biết, mặc dù 2 văn bản pháp luật này có hiệu lực từ 1/1/2015, nhưng cho đến nay vẫn chưa có Nghị định hướng dẫn đầy đủ. Về phía Bộ Tài chính dưới giác độ quản lý tài chính nội ngành cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra văn bản hướng dẫn cho các tổng cục, đơn vị để triển khai. Tuy nhiên, từng nội dung còn có những điểm chưa rõ nên hội nghị tập huấn này là dịp để các chuyên gia đầu ngành về công tác soạn thảo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Xây dựng chia sẻ thông tin, giải đáp thắc mắc cho các cán bộ làm công tác quản lý đầu tư công và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ngành Tài chính nắm rõ hơn nội dung 2 luật vừa mới ban hành, cũng như những điểm mới để thực hiện cho tốt.

Tăng cường hiểu biết pháp luật về đầu tư công và xây dựng ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn pháp luật đầu tư công và xây dựng. Ảnh: Thu Hằng.

Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng 2014 là hai văn bản pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đổi mới và cơ cấu lại đầu tư công, bảo đảm việc phân bổ nguồn vốn nhà nước theo đúng các mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước, bố trí vốn tập trung có hiệu quả. Đồng thời, hai văn bản này sẽ góp phần khắc phục tình trạng bố trí vốn dàn trải trong thời gian qua và bảo đảm việc phân bổ nguồn lực cho các bộ, ngành, địa phương một cách công khai, minh bạch. Cả 2 văn bản luật này đều được Quốc hội XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7  ngày 18/6/2014 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015.

Trong đó, Luật Đầu tư công gồm 6 chương với 108 điều, đưa ra các quy định về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; Triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công; Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công...

Luật Xây dựng 2014 đổi mới căn bản, có tính đột phá nhằm phân định quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác nhau thì có phương thức, nội dung và phạm vi quản lý khác nhau. Phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng năm 2014 đã điều chỉnh toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng từ khâu quy hoạch xây dựng, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cho đến khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng, áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn.

Năm 2015 được đánh giá là mốc quan trọng kết thúc kế hoạch 5 năm (2011-2015) và đề ra kế hoạch trung hạn giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, trên cơ sở nội dung trao đổi, giải đáp của báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn, các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính sẽ tháo gỡ  các vướng mắc để thực hiện tốt kế hoạch ngân sách năm 2015 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 một cách hợp lý nhất.

(Thanh Huyền)