Tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt 6,68%

Hôm qua (28/12), Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến giữa trụ sở Chính phủ với 63 địa phương. Nguồn: Internet.Hội nghị được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến giữa trụ sở Chính phủ với 63 địa phương. Nguồn: Internet.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung phân tích, thảo luận vào 2 báo cáo chính được trình bày tại Hội nghị là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Thủ tướng cho biết dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng trên tinh thần cụ thể hóa Kết luận của Trung ương, của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, qua đó đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn với hàng trăm cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể cũng như đề ra các yêu cầu trong tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, các đại biểu tập trung phát biểu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết; bảo đảm Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 được ban hành bám sát Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, thực sự đúng, sát với thực tế tình hình kinh tế - xã hội của đất nước để làm sao đất nước bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 sẽ đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra cho năm 2016, tạo điều kiện, tiền đề để thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới sẽ đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, ý kiến của các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các địa phương thống nhất cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 đạt kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, giá tiêu dùng tăng thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 0,6% so với tháng 12/2014, là mức tăng thấp nhất trong 15 năm qua.

Kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển 5 năm tới. Sản xuất công nghiệp có mức tăng cao hơn nhiều so với các năm trước, là  động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước. Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư. Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển, sức mua và tổng cầu được cải thiện đáng kể.

Cơ cấu lại nền kinh tế đạt được nhiều kết quả; môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu được cải thiện đáng kể; hoạt động phát triển doanh nghiệp trong nước chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện.

Bên cạnh những thành tựu trên, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chiến lược giảm cả về lượng và về giá trị do thời tiết kém thuận lợi, nhu cầu và giá giảm. Xuất khẩu của khu vực trong nước giảm (giảm 3,5% so với năm 2014) và nhập siêu của khu vực này tăng cao (nhập siêu 20,23 tỷ USD). Một số Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện còn chậm, chưa quyết liệt việc cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 19 (2015). Cổ phần hóa DNNN, thoái vốn ngoài ngành vẫn còn chậm so với tiến độ đề ra, chỉ đạt gần 90% kế hoạch…

(NQ)