Tăng vốn ngân sách thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và  Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát báo cáo Quốc hội cho thực hiện tăng tổng mức vốn ngân sách trung ương thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững bằng 5 lần kế hoạch năm 2015 đã giao cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 và tăng thêm khoảng 20%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Số vốn tăng thêm được bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn thu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Không cắt giảm các mục tiêu, nhiệm vụ của 21 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua để bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong các ngành, lĩnh vực, địa phương cụ thể.

Cũng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa trong dịp cuối năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng hạn hán và vùng sản xuất lúa kém hiệu quả. Theo dõi, chỉ đạo phòng chống thiên tai, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, ngập úng vụ Đông Xuân 2015 - 2016. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vật tư nông nghiệp, ngăn chặn tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương; khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông quan trọng; phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương kiểm soát tốt việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải ô tô. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và năm 2016, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo phương án cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó giải trình cụ thể một số nội dung về việc xử lý số hụt thu ngân sách trung ương năm 2015 do tác động của yếu tố giá dầu thô, đề xuất phương án cụ thể bù đắp hụt thu trên cơ sở tăng cường công tác quản lý thu, xử lý thu hồi nợ đọng.

Về dự toán chi cải cách tiền lương, do khó khăn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nên chưa cân đối được nguồn để thực hiện cải cách tiền lương. Trước mắt, thực hiện phương án tiền lương như Chính phủ đã trình Quốc hội. Trên cơ sở rà soát, cân đối nguồn qua kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015 và khả năng thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội việc thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

(Thanh Huyền)