Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là để nuôi dưỡng nguồn thu

(eFinance Online) - Chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.
 
Toàn cảnh buổi họp báo.Toàn cảnh buổi họp báo.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra kế hoạch hành động cụ thể rất nhanh chóng, kịp thời.

Chia sẻ rõ hơn về vấn đề này, ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết, đã có 73 giải pháp, 118 sản phẩm đầu ra thực hiện Nghị quyết 19 với tiêu chí trong năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020 là đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế bao gồm cả 3 nhóm chỉ tiêu (hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế); rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; phối hợp hạn chế rào cản phi thuế quan thuộc nhóm 40 nước đứng đầu,...

Ngành Tài chính phấn đấu đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đối với Nghị quyết 35, Bộ Tài chính đề ra 34 giải pháp, 46 sản phẩm đầu ra cụ thể để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Theo đó, đề xuất phương giảm tiền thuê đất; xử lý tổng thể về mức thu phí sử dụng đường bộ; trình Quốc hội Nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp ngay trong năm 2016; sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020,...

Trước băn khoăn về ảnh hưởng của các giải pháp nêu trên đối với nguồn thu ngân sách, ông Ngô Hữu Lợi cho rằng, tuy  một số giải pháp có ảnh hưởng trước mắt đến công tác thu song bên cạnh đó lại có nhiều giải pháp tác động hỗ trợ trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngược lại trở thành các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, thời gian qua, Bộ Tài chính cũng có nhiều giải pháp như thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chống chuyển giá, xử lý nợ đọng,… để hỗ trợ tăng thu ngân sách.

(T.H)