Tháo gỡ khó khăn triển khai Đề án 896

Hôm qua (26/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) đã chủ trì hội nghị về tình hình triển khai Đề án trong 7 tháng đầu năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai Đề án 896. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Năm 2015, các bộ, ngành tiếp tục rà soát cơ sở dữ liệu liên quan đến giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia, báo cáo về Ban chỉ đạo 896.

Các cơ quan chức năng cần nỗ lực hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi để người dân giảm bớt giấy tờ tùy thân khi di chuyển. Phó Thủ tướng yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương Đề án này trước ngày 30/8. Bộ Công an và Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ Luật Căn cước công dân, từ hạ tầng thông tin đến các văn bản hướng dẫn thi hành. Các bộ, ngành tiếp tục rà soát việc đơn giản hóa giấy tờ công dân.

Đối với các vấn đề vướng mắc trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân, Phó Thủ tướng đề nghị phải lấy luật làm gốc, không để ban hành các văn bản hướng dẫn “trái luật”. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, mọi cơ quan và tổ chức đều có thể sử dụng, nhưng bảo đảm bí mật và các quyền riêng tư của cá nhân.

(Thanh Huyền)