Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010

Sáng 11/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên, Quốc hội làm việc tại Hội trường  đã thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2010.

Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, đã có 225 ý kiến của đại biểu Quốc hội đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. Đa số các đại biểu thống nhất với phương án điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chấp nhận phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu mức 730.000 đồng/tháng, thực hiện từ 1/5/2010; giãn chưa thực hiện chế độ phụ cấp công vụ, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trong năm 2010.

Nghị quyết của Quốc hội quyết nghị mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2010 ở mức 6,2% tổng sản phẩm trong nước. Quốc hội quyết nghị tán thành với các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 do Chính phủ trình và kiến nghị của Ủy ban Tài chính-Ngân sách trong Báo cáo thẩm tra.

Nghị quyết của Quốc hội đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp như tiếp tục chính sách tài khóa linh hoạt có kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi; Chính phủ thực hiện tốt các luật thuế, chỉ đạo kiên quyết công tác thu ngân sách Nhà nước, hạn chế tối đa tình trạng gian lận thuế, kê khai tính thuế, nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ chi ngân sách Nhà nước theo đúng Luật ngân sách Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội; năm 2010 phát hành trái phiếu chính phủ 56.000 tỷ đồng (bằng mức năm 2009), để đầu tư các dự án, công trình thuộc lĩnh vực và danh mục đã được quyết định đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 với kết quả 84,58% số đại biểu có mặt tán thành.

(Theo TTXVN)