Thủ tướng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công khai 214 thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ  liệu quốc gia, trong đó lĩnh vực đất đai đã loại bỏ được 11 thủ tục, còn 74 thủ tục, môi trường là 42, địa chất và khoáng sản là 23, tài nguyên nước là 22, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu là 18…

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chiều qua 14/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương về đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đồng thời phải công bố các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 ngay trong tháng 9/2014.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bên cạnh những kết quả đạt được như kể trên, hiện vẫn còn tình trạng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quá hạn hoặc không đúng hạn. Qui trình thực hiện, thành phần hồ sơ còn phức tạp, một số qui định còn tạo kẽ hở trong thực hiện thủ tục hành chính. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại một số nơi chưa đảm bảo đúng qui định. Đặc biệt, các thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn phức tạp, kéo dài, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng nguyên nhân là do tính chất phức tạp của đất đai và điều kiện thực hiện của từng địa phương khác nhau nên việc qui định thống nhất thời gian thực hiện cho từng thủ tục là chưa phù hợp. Việc qui định chi tiết trình tự, thời gian giải quyết thủ tục trong Luật đã làm hạn chế tính chủ động của Chính phủ, địa phương trong việc cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số thủ tục rườm ra, hồ sơ còn phức tạp, thời gian thực hiện còn dài như thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngay trong tháng 9 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải công bố các thủ tục hành chính về đất đai theo qui định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản qui định chi tiết thi hành Luật để người dân biết và thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật. Tập trung ban hành các Thông tư, Thông tư liên Bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý đất đai hiện nay. 

(Thanh Huyền)