Thúc đẩy khu vực sự nghiệp công phát triển nhanh, mạnh, bền vững

(eFinance Online) -Chiều ngày 26/10, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề "Đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và tình hình triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ". Ông Phạm Văn Trường - Vụ trưởng Vụ Tài chính, hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính chủ trì buổi họp báo. 
Toàn cảnh buổi họp báo. Toàn cảnh buổi họp báo.

Nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) vươn lên, tăng cường khả năng tự chủ ở mức cao hơn, thúc đẩy khu vực sự nghiệp công phát triển nhanh, mạnh và bền vững, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội..., Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP gồm 3 Chương, 24 Điều, trong đó quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự; tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; về giá, phí và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; đổi mới cơ cấu và phương thức đầu tư của NSNN; trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập...

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định số số 16/2015/NĐ-CP là đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Nghị định quy định giao các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ các quy định tại Nghị định số 16 để xây dựng và trình Chính phủ sửa đổi, ban hành các Nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ở các lĩnh vực (y tế; giáo dục đào tạo; dạy nghề; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; thông tin truyền thông và báo chí). Bộ Tài chính xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Đồng thời giao các Bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý; Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành các dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý; Tiêu chí, tiêu chuẩn dịch vụ sự nghiệp công; Cơ chế đặt hàng, đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công... Đồng thời có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp, chuyển đổi, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc... 

Tuy nhiên, về tiến độ triển khai Nghị định số 16, ông Phạm Văn Trường - Vụ trưởng Vụ Tài chính, hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, mặc dù, Nghị định này ra đời từ đầu năm 2015 nhưng đang triển khai chậm hơn so với lộ trình đã đưa ra, đặc biệt trong việc ban hành các Nghị định chuyên ngành.

Theo lộ trình, quý 4/2015 đã phải ban hành 7 Nghị định chuyên ngành nhưng đến nay mới có 2 Nghị định được Chính phủ ban hành là Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Còn lại 3 Nghị định đã trình Chính phủ dự thảo gồm Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực lĩnh vực y tế; Nghị định lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và 1 Nghị định đã lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện trình Chính phủ; 1 Nghị định đang lấy ý kiến các Bộ, ngành lần 2.

Lý giải rõ hơn về vấn đề này, ông Trường cho rằng, những cơ chế, chính sách mới thì đương nhiên sẽ khó, sẽ gặp nhiều vướng mắc. Trong quá trình xây dựng các Nghị định, các Bộ, ngành cũng rất thận trọng. Đa số các ĐVSN cũng đã sẵn sàng triển khai ngay khi đủ điều kiện. 

(T.Hằng)